home
Home
home
JAMB
home
WAEC
home
NECO
home
NABTEB
home
NEWS
Welcome To Examface.Net>>>>  The Nigeria's No 1 Exam Expo Website, With Many Years of Experience Verified by Google We Are The Best Among The Rest!.       ---

PAYMENT FOR WAEC & NECO EXPO ARE ON!!!

--- ---

---

---

--- ---

---

WAEC 2023 - IGBO, HAUSA AND YORUBA  ANSWER
WAEC 2023 - IGBO, HAUSA AND YORUBA  ANSWER

WAEC 2023 - IGBO, HAUSA AND YORUBA  ANSWER


IGBO OBJ
1-10: ACADBCDBAA
11-20: BCBADBACDA
21-30: DBBDACDDCA
31-40: ABDCDABDCC
41-50: DDBABDABDA
51-60: CBACCDBDDA
=============================
YORUBA OBJ:
1-10: CDBCCDBACC
11-20: DAABACAACB
21-30: DCCAADDACB
31-40: CBDDBAAACD
41-50: BACAADCBCC
51-60: BACABCDCBC
=============================
HAUSA OBJ
1-10: CACAABACCA
11-20: BBCBADACCB
21-30: CCDCCDBDBA
31-40: BBCCCCAABA
41-50: CCAACBADBC
51-60: CCCCADDCCD
=============================

YOURBA AND HAUSA HAS BEEN POSTED, SCROLL DOWN. IGBO COMPLETED!!!!!!!

=============================
WAEC 2023 - IGBO  ANSWER

(2ai)
Udaume ihu bu mkpuruedemede ndi eji ọnụ oghere akpọpụta. Mgbe a na akpọpụta ha, uda ha na-esi n'ọnụ oghere oghe nke ọma were na-apụta.

Udaume azụ bu udiri udaume mkpuruedemede na-esi n'azụ ime ọnụ ghere oghe were na-adaputa

(2aii)
Omumatu anọ Udaume ihu bu ndi a: i, a, ị na e.

Omumatu ano Udaume azu bu ndi a: ụ, ọ, u na o

(2bi)
Ndakorita udaume putara na udaume mfe niile na-adokorita ebe udaume aro niile na-adokoritakwa.

(2bii)
I - alo
II - akaike
III - oroma
V - akamu
VI - agidi
VII - afọ ime
VIII - dinta
IX - iwuala
XI - okwuasi
XII - akaebe

=============================

(5a)
Igbo lzugbe bụ asụsụ lgbo jikorotara Igbo niile onu. Ọ bụ asụsụ nwa afọ Igbo ọbụla si obodo ọbụla ga-asu, a ghọta ya nke ọma. Ọ bụ ya ka e ji akuzi ihe n’ulọakwụkwọ ma jirikwa ya na-ede akwụkwọ ọgụgụ Igbo ọbụla.

(5b)
(i) siisi - isii
(ii) ighu - iru
(iii) ani - ala
(iv) uno - ụlọ
(v) okpogho - ego
(vi) ekpem - ololo
(vii) afe - akwa

(5c)
(i) mmanya - ịṅụ
(ii) nnu - iracha
(iii) ala - ịzụ
(iv) akwa - iyi
(v) mmanụ - iracha
(vi) gari - iri

=============================

(7)


=============================

(8)


=============================

(10)
WAEC 2023 - HAUSA  ANSWER(2)


============================

(4)


============================

(5)============================

(13)
WAEC 2023 - YORUBA  ANSWER(2)

=============================

(3)


=============================

(4)
=============================

(5)


=============================

(12)


=============================

(13) with other version of (2) & (5)
0 Response
FORUM POST LOCKED FOR COMMENTING

Ads; Click Here Now to See How to Make Cool Cash Here in Examface.net

Click Here Now to Join Our WhatsApp Group

Contact Mr.Prof
| |

best exam expo site / legit waec expo runz